با 50 هزار تومان در بازی رولت 50 میلیون تومان سود کنید (ترفند طلایی بازی رولت)

بازی رولت حزو بهترین بازی هاي‌ کازینویی اسـت کـه سود بسیار خوبی میتواند بـه کاربران بدهد مهم ترین عامل برای موفقیت کاربران دراین بازی مهارت و مدیریت سرمایه اي خود اسـت در ادامه با 50 هزار تومان در بازی رولت 50 میلیون تومان سود کنید و سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

آیا بردن در بازی رولت کار سختی است؟ 

بـه گزارش برترین بت چرا بردن در بازی رولت اینقدر سخت اسـت؟ اگر این سؤال را نزد یک ریاضیدان مطرح کنید یا ان را دریک چت گروهی قماربازان پست کنید، پاسخ رایج این اسـت کـه رولت فقط سخت نیست، بلکه در طولانی‌مدت نمیتوان بر ان فائق آمد. امروزه، هیچ‌کس شک ندارد کـه میتوان بارها بـه کازینو رفت ودر بازی رولت برنده شد. اما همه ی یقین دارند کـه کسی نمیتواند برای طولانی‌مدت سود ببرد.

با 50 هزار تومان در بازی رولت 50 میلیون تومان سود کنید (ترفند طلایی بازی رولت)

ممکن اسـت بگویید: «ببین! من یک شرط‌بندی معرکه انتخاب کردم و حسابی پیش میروم، در نتیجه شاید بتوانم سود زیادی کنم.» آن ها جواب می دهند: «شانسی نداری!» چه از یک سیستم حساب‌شده استفاده کنید چه ژتون‌هاتان را روی اعداد تصادفی بگذارید، نتیجه، بنا بـه نظر این رفقا، یکی‌ست: شکست.

 

سود مدت در بازی رولت 

انها نه‌تنها می دانند کـه شـما در طولانی‌مدت بازنده خواهید بود، بلکه حتی میدانند چقدر خواهید باخت: ۲.۷ درصد مقدار شرط‌بندی‌تان را. بله! هیچ فرقی ندارد کـه چطور بازی کنید.

 

در طولانی‌مدت ۲.۷ درصد از مجموع هر مقدار پولی کـه در بازی رولت شرط می‌بندید را خواهید باخت!» اگر از انها بپرسید چطور از پیش از نتیجه باخبرند و چرا اینقدر یقین دارند، طوطی‌وار جواب می دهند:

 

«این مزیت کازینو اسـت احمق جان!» اما انها اشتباه می کنند! سود کازینو دلیل واقعی شکست ما در بازی رولت نیست. این نوشته را جایی ذخیره کنید. هروقت کسی بـه شـما گفت نمی توانید بر بازی رولت غلبه کنید زیرا انچه از این بازی انتظار میرود باختن اسـت یا چون کـه کازینو سود دارد، لطفاً این نوشته را برای او بفرستید.

 

انواع سود ها در بازی رولت آنلاین 

بگذارید دقیقتر شویم. همان‌ طور کـه می دانید رولت روی میز بازی و روی گردونه ۳۷ شماره از ۰ تا ۳۶ دارد [در رولت آمریکایی یک خانۀ دوصفر اضافه میشود]. ۳۶ شماره «۱ تا ۳۶» از این ۳۷ شماره رنگ‌هاي‌ قرمز یا سیاه دارند و خانۀ صفر سبزرنگ اسـت. صفر سبزرنگ سمبل سود کازینو اسـت. و از این روی می گویم «سمبل» سود کازینو اسـت نه «خود» ان؛ کـه اگر بخواهیم میتوانیم آزادانه روی شماره صفر شرط ببندیم و از ان سود ببریم.

با 50 هزار تومان در بازی رولت 50 میلیون تومان سود کنید (ترفند طلایی بازی رولت)

اما نکته این اسـت کـه هرچند گردونه و میز رولت ۳۷ خانه دارند و ۳۷ نتیجۀ ممکن مجزا، اگر ببریم ۳۶ واحد بـه ما پرداخت می شود. این یعنی درصورت برد پرداختی کازینو بـه ما ۱ بـه ۳۷؛ یا ۲.۷ درصد، از آنچه باید باشد کمتر اسـت.برای ورود بـه سایت معتبر بازی رولت کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیون‌ها تومان باشید. 

 

احتمالات برد در بازی رولت 

وقتی روی احتمال پنجاه‌پنجاه رنگ قرمز شرط می‌بندید، این احتمال دقیقاً پنجاه‌پنجاه نیست، زیرا در گردونه ۱۸ شماره قرمز، ۱۸ شماره سیاه و یک صفر هست. بنابر این شانس پیروزی شـما ۱۸ بـه ۳۷؛ یعنی ۴۸.۷ درصد، اسـت «و نه ۵۰ درصد»؛ بنابر این پرداختی شـما ۳۷ منهای ۱۸ «یعنی ۱۹» تقسیم بر ۱۸؛ یعنی ۱۰۲.۷ درصد شرط‌بندی‌تان اسـت، اما کازینو فقط ۱۰۰ درصد شرط‌تان را بـه شـما پرداخت میکند.

 

وقتی در بازی رولت روی یک شماره خاص شرط می‌بندید، احتمال بردتان ۱ بـه ۳۷؛ یعنی ۲.۷ درصد، اسـت و انچه می پردازید ۳۷ منهای ۱ «یعنی ۳۶» تقسیم بر ۱؛ یعنی ۳۶ برابر شرط‌تان اسـت. اما انچه بـه شـما پرداخت میشود ۳۵ برابر شرط‌تان اسـت. این تفاوتی ۲.۷درصدی با پرداختی ایدئال دارد.

شکی نیست: هرچند گردونۀ رولت ۳۷ شماره دارد، پرداختی کازینو بـه ما بـه‌گونه‌اي اسـت کـه انگار بازی رولت ۳۶ شماره دارد و این یعنی کازینو بـه ما ۲.۷ درصد کمتر از انچه «شرط انصاف» اسـت میپردازد. این «بی‌انصافی» ۲.۷درصدی بـه جیب کازینو میرود تا مخارجش را تأمین کند و این را بـه‌اصطلاح سود یا مزیت کازینو می‌نامیم.

با 50 هزار تومان در بازی رولت 50 میلیون تومان سود کنید (ترفند طلایی بازی رولت)

چالش کاووراس در بازی رولت چیست؟

سیستمی بـه من نشان دهید کـه درصورت عدم وجود سود کازینو برنده باشد. هرکسی را کـه بخواهید بـه مبارزه می‌طلبم تا سیستمی نشانم دهد کـه اگر بازیکن سودی داشت این سیستم می‌توانست بر رولت غلبه کند! بیایید فرض کنیم اگر گوی روی سفر بایستد پول‌تان را از دست نمیدهید، ودر هر صد دور گردش گردونه یک ژتون انعام میگیرید. حالا سیستمی نشانم دهید کـه با این شرایط مطلوب برنده خواهد شد!

 

البته، نه سیستمی کـه بعد از ۵ میلیون دور برنده خواهد شد، بلکه سیستمی کـه فرضاً بتوانم بـه‌مدت ۱۰ روز، هرروز ۱۰۰ دور، بر اساس ان بازی کنم و ۱۰۰ درصد مطمئن باشم کـه در مجموع پس از آخرین روز باز با این سیستم بازی خواهم کرد.برای ورود بـه سایت معتبر بازی رولت کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیون‌ها تومان باشید. 

 

این یعنی سیستمی کـه در زندگی واقعی سودآور باشد. اگر شـما چنین سیستمی بـه من معرفی کنید یقیناً میتوانم با درنظرداشتن سود کازینو ان را بـه سیستم موفق تبدیل کنم. سود کازینو نیست کـه مسأله‌ساز اسـت. چه‌چیز دیگری میتوانم بـه شـما توضیح دهم؟

 

دلیل باخت های مداوم در بازی رولت 

اگر انتظارات منفی موضوعی بزرگ نیست، پس چرا در بازی رولت می بازیم؟ سؤال بـه‌جایی‌ست. در واقع، سختی بی‌اندازۀ سودآوری در رولت، یکی از دلایل شهرت افسانۀ سود کازینوست. توضیح ساده و «علمی» برای باخت ما وجوددارد. هرچند این توضیح درست و کامل نیست. بله، مزیت کازینو چیزها را ساده‌تر نمی کند. اما می توان با پیشرفتی خوشایند بر ان غلبه کرد.برای ورود بـه سایت معتبر بازی رولت کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیونها تومان باشید. 

 

علت اصلی شکست‌هاي‌ جدی‌ترین و فکورترین بازیکنان رولت چیزی یکسره متفاوت اسـت: موضوع بر سر اختلاف از میانگین اسـت، تفاوت بین انتظار نظری و نتایج عملی، نوسانات شدید. این اسـت دلیل باختن ما. ما می بازیم چون گاهی دورهای متوالی دیوانه‌واری را تجربه می کنیم کـه بـه جان نمودار توزیع عادی نتایج می‌افتند. شـما هیچگاه نمی توانید از پس این چرخش‌هاي‌ جهنمی رولت برآیید.

 

طبق معمولً گفته می شود حتی بهترین راهکار رولت نمیتواند انتظار میانگین ۲.۷- درصدی را نادیده گیرد. اما نکتۀ یک سیستم خوب این اسـت کـه بـه‌خاطر اختلاف از میانگین می تواند بر ضرر ۱۰ تا ۱۵ درصدی غلبه کند. در مقایسه با این درصد، ۲.۷- درصد پشیزی نیست.

با 50 هزار تومان در بازی رولت 50 میلیون تومان سود کنید (ترفند طلایی بازی رولت)

انتخاب سایت معتبر بازی رولت 

سود کازینو در بازی رولت یک واقعیت اسـت. بازیکن رولت، هر بار کـه برنده می شود، ۲.۷ درصد کمتر از انچه باید بـه او پرداخت شود می گیرد. با این‌حال این قضیه بـه‌هیچ‌وجه ثابت نمیکند کـه او نمیتواند با راهکار درست سودآوری کند.

 

بـه‌هر حال، سود کازینو در مقایسه با موضوع‌هاي‌ مهم‌تری کـه بازیکن رولت باید با انها دست‌وپنجه نرم کند موضوعی فرعی اسـت، موضوع‌هایي مثل اختلاف از میانگین مورد انتظار در نتایج گردش گردونه، برای ورود بـه سایت معتبر بازی رولت کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید و برنده میلیونها تومان باشید.