سایت بلک جک | بهترین زمان استفاده از شرط برابر در بازی بلک جک

سایت بلک جک

امروز بازی بلک جک یکی از بازی هاي‌ معتبر کازینویی اسـت و بسیار پولساز و علاوه بر معتبر بودن سود بسیار خوبی بـه شـما میدهد در ادامه با بهترین زمان استفاده از شرط برابر در بازی بلک جک سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

بهترین دست بازی بلک جک چه زمانی است ؟

بـه گزارش برترین بت هر وقت دست بلک جک بـه شـما داده ‌شود و دیلر یک کارت رو شده آس داشته باشد، پیشنهاد شرط برابر وارد بازی میشود. فرض کنیم کـه شـما ۲۰ دلار شرط می‌بندید و با خوشحالی یک بلک جک دریافت میکنید، اما وقتی با آس دیلر روبه‌رو می شوید شک میکنید.برای ورود بـه سایت معتبر بازی بلک جک کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

سایت بلک جک | بهترین زمان استفاده از شرط برابر در بازی بلک جک

بهترین زمان استفاده از شرط برابر در بازی بلک جک

 

شـما این گزینه را دارید کـه قبل از آنکه دیلر بـه کارت رو نشده خود نگاه کند بـه او بگویید کـه شرط برابر میخواهید. او ۲۰ دلار بـه شـما پرداخت می کند و سپس کارت‌هاي‌‌تان را از روی میز خارج می کند. شـما برای بلک جک خود شرط برابر میبرید حتی اگر دیلر متعاقباً یک بلک جک رو کند.

 

در ظاهر چنین به نظر میرسد کـه شرط برابر پیشنهادی اسـت کـه نباید از دست بدهید، درست همانگونه کـه دیلرها و روسای میز می گویند. اگر شرط برابر را بپذیرید، بدون توجه بـه انچه برای دست دیلر اتفاق می‌افتد ۲۰ دلار ثروتمندتر خواهید بود.

 

شرط برابر در بلک جک

از طرف دیگر اگر شرط برابر را رد کنید، ممکن اسـت اتفاق بسیار بدی رخ دهد. یعنی دیلر نیز می تواند یک بلک جک داشته باشد و شـما در آخر برای بلک جک زیبای خود چیزی دشت نخواهید کرد. انتخاب واضح بـه نظر می رسد: پول حتمی را بردارید.

 

اما دست نگه دارید زیرا این داستان جنبه‌هاي‌ دیگری نیز دارد.

مسئله این اسـت کـه چه اتفاقی می‌افتد اگر شرط برابر را رد کنید. چه اتفاقی می‌افتد اگر دیلر یک بلک جک نداشته باشد؟

اگر بلک جک داشته باشید و شرط برابر را نپذیرید و دیلر فاقد بلک جک باشد، ۳۰ دلار برای بلک جک خود دریافت خواهید کرد کـه ۱.۵ برابر شرط

اولیه شـما اسـت «برابر با بازده ۳-۲». این موضوعی اسـت کـه باید قبل از پذیرفتن شرط برابر درنظر بگیرید.

 

بنابر این بیایید انتخاب‌هاي‌ خودرا وقتی بلک جک دارید و دیلر آس نشان می دهد بررسی کنیم:
انتخاب شماره ۱: شرط برابر و بیست دلار مطمئن را بپذیرید.

انتخاب شماره ۲: شرط برابر را رد کنید و:

 اگر دیلر بلک جک داشته باشد هیچ چیز برنده نشوید.

دیلر بلک جک نداشته باشد و سی دلار برنده شوید.

همه ی چیز دراین نکات خلاصه میشود:

آیا بهتر اسـت با پذیرفتن شرط برابر، ۲۰ دلار مطمئن را بگیرید؟

شرط برابر را رد کنید و ۳۰ دلار برنده شوید یا دست خالی میز را ترک کنید؟

 

ویدیو آموزشی بازی بلک جک

این ویدیو آموزشی بازی بلک جک در کازینو زنده سایت بتکارت را تماشا کنید تا استراتژی و قوانین بازی بلک جک را بیاموزید.اکثر بازیکنان نمیخواهند روی بلک جک خود ریسک کرده و دست خالی بمانند، بنابر این شرط برابر و بازپرداخت مطمئن را انتخاب میکنند. اما از نظر ریاضی این یک بازی اشتباه اسـت و دلیل ان این اسـت.

سایت بلک جک | بهترین زمان استفاده از شرط برابر در بازی بلک جک

بهترین زمان استفاده از شرط برابر در بازی بلک جک

 

فرض کنیم بلک جک دارید و کازینو میـــخواهد ۲۰ دلار بابت دست شـما بپردازد. فکر میکنید، چرا کازینو حاضر اسـت ۲۰ دلار برای بلک جک شـما در همین لحظه و قبل از این کـه دیلر بـه کارت رو نشده خود نگاه کند بپردازد؟ مطمئناً بـه دلیل ظاهر زیبای‌تان نیست و یقیناً بـه این دلیل نیست کـه مدیران کازینو سخاوتمندانه عمل می کنند.

 

خیر، دلیل واقعی این کـه کازینوها مایلند بیست دلار برای دست بلک جک بـه شـما بدهند این اسـت کـه آن ها می دانند ارزش این دست بیش از بیست دلار اسـت.چطور؟

 

اگر ۲۰ دلار شرط ببندید و شرط برابر را بگیرید در صد در صد مواقع ۲۰ دلار برنده خواهید شد.

 

اما اگر شرط برابر را رد کنید، آیا میتوانید حدس بزنید کـه در چند درصد از مواقع دیلر بلک جک خواهد داشت «قانون پوش اعمال می شود» ودر چند درصد از مواقع بلک جک نخواهد داشت و شـما با خوشحالی سی دلار برنده می شوید؟

 

بهتری استراتژی در بازی بلک جک

یک بازی با شش دست ورق شامل ۳۱۲ کارت اسـت کـه از این تعداد ۹۶ کارت بـه ارزش ۱۰ در ان وجوددارد «۲۴ شماره از ده، سرباز، بی‌بی و شاه». اگر یک بلک جک در دست دارید و دیلر آس را نشان میدهد، ۳۰۹ کارت باقی میماند کـه ۹۵ کارت ان ارزش ۱۰ دارند «بـه یاد داشته باشید کـه در حال حاضر یک کارت بـه ارزش ده در دست خود دارید».

 

بنابر این احتمال این کـه کارت رو نشده دیلر ۱۰ باشد، نسبت ۹۵ بـه ۳۰۹ اسـت کـه ۳۰.۷ درصد خواهد بود. بـه عبارت دیگر، ۳۰.۷ درصد از مواقع دیلر یک بلک جک دریافت می کند و بلک جک شـما را تحت قانون پوش قرار میدهد.این ارزیابی همچنین بدان معناست کـه ۶۹.۳ درصد از مواقع، دیلر ده نخواهد داشت و شـما ۳۰ دلار ثروتمندتر خواهید بود!

 

با این درصد‌ها می توانید بـه اسانی ارزش دست بلک جک خودرا ارزیابی کنید:

* ۳۰.۷ درصد از مواقع بردی معادل صفر واحد شرط.

* ۶۹.۳ درصد از مواقع بردی معادل ۱.۵ برابر واحد شرط

 

اگر میانگین این اعداد را بگیرید بـه نتیجه غافلگیرکننده‌اي دست خواهید یافت: ارزش بلک جک شـما حدود ۱.۰۴ واحد شرط اسـت. این بدان معناست کـه برای شرط ابتدایی ۲۰ دلاری، دست بلک جک شـما در واقع حدود ۲۰.۸۰ دلار ارزش دارد. جای تعجب نیست کـه کازینوها مایلند بیست دلار بابت بلک جک بـه شـما بپردازند، آن ها میدانند کـه ارزش این دست تقریبا ۲۰.۸۰ دلار اسـت «ولی بـه شـما نمی گویند».

سایت بلک جک | بهترین زمان استفاده از شرط برابر در بازی بلک جک

ترفند شرط بیمه در بازی بلک جک 

در این جا حتی یک واقعیت دیگر در مورد شرط برابر وجوددارد کـه اکثر بازیکنان ان را نمیدانند: گرفتن شرط برابر درصورت داشتن بلک جک و آس رو شده از سوی دیلر، همان گرفتن شرط بیمه در بلک جک اسـت.برای ورود بـه سایت معتبر بازی بلک جک کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

فرض کنید شـما ۲۰ دلار شرط می‌بندید و بلک جک دریافت می کنید، اما کارت روشده دیلر هم یک آس اسـت. اگر بیمه بخواهید، ۱۰ دلار شرط بیمه می‌بندید «نیمی‌ از مبلغ شرط اولیه». اگر دیلر کارت رو نشده خودرا چک کند و او هم بلک جک داشته باشد.

 

دست مساوی شده و قانون پوش اعمال میشود، اما بخاطر شرط بیمه ۱۰ دلاری، ۲۰ دلار دریافت میکنید «پرداخت ۲ بـه ۱» کـه سود خالص ۲۰ دلاری برای شـما بـه همراه دارد.

 

اگر دیلر بلک جک نداشته باشد، شرط بیمه ۱۰ دلاری خودرا می بازید، اما ۳۰ دلار بابت بلک جک خود «بازده ۳-۲» برنده میشوید کـه سود ۲۰ دلاری بـه همراه دارد. از آنجایی کـه بیمه بلک جک هم سود ۲۰ دلاری بـه همراه خواهد داشت، خواه دیلر یک بلک جک داشته باشد یا نه، کازینو از قبل بـه بازیکنان شرط برابر داده اسـت.

 

جمع بندی

نتیجه نهایی شرط برابر این اسـت: اگر همیشه از ان استفاده کنید در دراز مدت تقریبا چهار درصد از سود متوسط خودرا از دست می دهید. کازینو روی شـما حساب میکند تا شرط برابر را بگیرید. دفعه بعدی انها را غافلگیر کرده و این پیشنهاد را رد کنید.

 

شرط های منطقی در بلک جک 

سه موقعیت وجوددارد کـه گرفتن شرط برابر در انها منطقی اسـت. نخستین مورد این اسـت کـه کازینو برای بلک جک پرداخت ۶ بـه ۵ داشته باشد و شرط برابر را نیز ارائه ‌دهد، دراین صورت شـما از مزیتی برخوردار خواهید شد. «خیلی هیجان زده نشوید زیرا، اولاً شـما هرگز نباید دریک بازی ۶ بـه ۵ بلک جک وارد شوید و ثانیاً بیشتر کازینوها آن قدر احمق نیستند کـه روی میزهای ۶ بـه ۵ خود شرط برابر ارائه کنند».

 

موقعیت دوم این اسـت کـه شرط برابر بـه عنوان یک بازی استراتژیک در دست آخر یک تورنومنت بلک جک بـه منظور سبقت گرفتن از رقیب یا محافظت از موجودی حساب در برابر یک نوسان منفی بالفعل شدید استفاده شود.

 

ورود به سایت معتبر بازی بلک جک

حالت سوم این اسـت کـه شـما یک کارت شمار هستید و می دانید کـه بـه احتمال فراوان کارت رو نشده دیلر کارتی بـه ارزش ۱۰ خواهد بود، برای ورود بـه سایت معتبر بازی بلک جک کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.