سایت بازی بینگو + آموزش و استراتژی 50 میلیونی بازی بینگو 100% تضمینی

سایت بازی بینگو

بازی بینگو یکی از بازی های‌ بسیار با مهارت کازینویی اسـت و علاوه بر مهارت نیاز بـه شانس های‌ کافی هم دارد در ادامه با آموزش و استراتژی 50 میلیونی بازی بینگو 100% تضمینی سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

معرفی بازی بینگو 

بـه گزارش برترین بت حداقل 1 کارت امتیاز برای هر بازیکن دریافت کنید. کارت های‌ امتیازی یکنوع بازی شبیه لوتو 25 مربع با عدد های‌ تصادفی روی خود دارند که روی آن کلمه “BINGO” نوشته شده اسـت.

 

هدف شما این اسـت که 5 مربع را در یک ردیف عمودی ، افقی یا مورب بپوشانید.برای ورود بـه سایت معتبر بازی بینگو کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

 

سایت بازی بینگو + آموزش و استراتژی 50 میلیونی بازی بینگو 100% تضمینی

آموزش و استراتژی 50 میلیونی بازی بینگو 100% تضمینی

 

کارت های‌ امتیازی یکنوع بازی شبیه لوتو را میتوانید بـه صورت آنلاین در فروشگاه سرگرمی محلی خود پیدا کنید.اگر با بچه ها یکنوع بازی شبیه لوتو بازی می کنید ، می توانید کارت های‌ خالی Bingo را از اینترنت چاپ کنید و با کلمات ، نمادها یا عکسهای خود در مربع بنویسید.

 

2- برای همه ی ي نحوه عملکرد ترکیب حرف و عدد بازی را توضیح دهید. در یکنوع بازی شبیه لوتو استاندارد ، 75 ترکیب مختلف حرف و عدد وجود دارد. هر ترکیبی از حرف و عدد با یک مربع در کارت های‌ امتیازی مطابقت دارد.

 

بـه عنوان مثال ، تمام اعداد موجود در ستون “B” در کارت امتیازی با ترکیب حرف و عدد “B” مطابقت دارند. اگر تماس گیرنده “B-9” را انتخاب کند ، بـه دنبال مربع “9” در زیر ستون “B” هستید.

 

اگر بـه دنبال نسخه ساده تری از Bingo برای بازی با بچه ها هستید ، میتوانید بـه جای ترکیب حرف و عدد ، از تصاویر یا کلمات استفاده کنید.

 

استراتژی بازی بینگو

3- یک بازیکن را برای تماس گیرنده انتخاب کنید. در یکنوع بازی شبیه لوتو ، تماس گیرنده شخصی اسـت که حروف و اعدادی را تعیین میکند که مشخص میکند کدام مربع ها در کارت امتیازی همه ی ي پوشانده شده اسـت. تماس گیرنده هنوز باید بازی را با بقیه انجام دهد.اگر در یک سالن بینگو بازی می کنید ، در حال حاضر یک تماس گیرنده مشخص وجود دارد. در این صورت ، تماس گیرنده با بقیه بازی نخواهد کرد.

سایت بازی بینگو + آموزش و استراتژی 50 میلیونی بازی بینگو 100% تضمینی

4- کارت های‌ امتیازی را برای همه ی ي بازیکنان ارسال کنید. هر بازیکن حداقل بـه 1 کارت امتیاز نیاز دارد. بازیکنان می‌توانند بیش از 1 کارت امتیازی استفاده کنند ، بـه شرطی که بتوانند تمام حروف و اعداد موجود در کارت های‌ مختلف را ردیابی کنند.

 

بازی با چندین کارت امتیازی شانس پیروزی شما را افزایش می دهد ، اما از آنجا که مربع های‌ بیشتری برای پیگیری دارید پیچیده تر اسـت.هنگامی که با چندین کارت امتیازی بازی میکنید ، ممکن اسـت در همان بازی با بیش از یک کارت امتیازی برنده شوید.

 

5- بـه هر بازیکن تکه ای از تراشه های‌ بینگو بدهید. تراشه های‌ بینگو همان چیزی اسـت که بازیکنان برای پوشاندن مربع های‌ کارت امتیازی خود استفاده می کنند. هر چیز کوچکی بـه عنوان تراشه های‌ یکنوع بازی شبیه لوتو کار میکند ، بـه شرطی که بتواند درون مربع های‌ کارت های‌ امتیازی قرار گیرد.شما می توانید از تراشه های‌ پوکر ، سکه ها یا حتی تکه های‌ کوچک کاغذ بـه عنوان تراشه های‌ Bingo استفاده کنید.

 

6- یک تراشه در مربع وسط کارت امتیازی خود قرار دهید. در بینگو ، مربع در مرکز کارت امتیازی همه ی ي یک فضای آزاد در نظر گرفته شده اسـت. هـمه با 1 تراشه در آن فضا شروع می کنند.

 

قوانین بازی بینگو

7- نامه ها و عدد هایی را که در بازی صدا میزنند بـه تماس گیرنده بدهید. این حروف و اعداد را میتوان روی کاغذهای کوچک نوشت و سپس تا زد ، یا میتوان از توپ های‌ واقعی یکنوع بازی شبیه لوتو که دارای حروف و اعداد هستند استفاده کرد. انها فقط باید با حروف و اعداد روی کارتهای امتیازی مطابقت داشته باشند.

 

تکه های‌ کاغذ یا توپ های‌ یکنوع بازی شبیه لوتو را در یک سطل ، کاسه یا چرخنده یکنوع بازی شبیه لوتو بیندازید تا تماس گیرنده بتواند آنها را بـه طور تصادفی انتخاب کند.اگر با بچه ها یکنوع بازی شبیه لوتو بازی میکنید و کارتهای امتیازی روی انها عکس یا کلمات دارند ، تصاویر یا کلمات مربوطه را بـه تماس گیرنده انتخاب کنید.

 

قسمت 2 بازی کردن

1-از تماس گیرنده بخواهید ترکیبی از حرف و عدد را بخواند. تماس گیرنده باید ترکیبی از حرف و عدد را بـه طور تصادفی ، بدون نگاه کردن ، دریافت کند و آن را با صدای بلند بخواند. از آنها بخواهید این ترکیب را چند بار صدا کنند تا همه ی ي آن را بشنوند.

 

بـه عنوان مثال ، اگر تماس گیرنده یک قطعه کاغذ یا توپی بیرون بیاورد که روی آن “N-37” نوشته شده باشد ، آنها با صدای بلند می گویند “N-37”.اگر بـه جای ترکیب حرف و عدد ، یکنوع بازی شبیه لوتو را با عکسهای یا کلمات بازی میکنید ، از تماس گیرنده بخواهید کلمه را بخواند یا تصویر را برای سایر بازیکنان توصیف کند.

 

فریاد زدن های به موقع 

4- اگر 5 مربع پشت سر هم بدست آورید ، “بینگو” را فریاد بزنید. وقتی بازیکنی 5 کارت پشت سر هم روی کارت امتیاز خود بدست آورد ، باید “بینگو” را فریاد بزند تا همه ی ي بدانند که برنده شده اند. وقتی کسی فریاد می زند “بینگو” ، تماس گیرنده متوقف می شود انتخاب ترکیب جدید حرف و عدد. اگر بیش از 1 بازیکن فریاد “Bingo” را بخاطر فراخوانی همان ترکیب حرف و عدد ، همه ی ي آن بازیکنان برنده میشوند.

 

5- بعد از برنده شدن کسی از همه ی ي بخواهید کارت امتیازات خود را پاک کنند. هنگامی که کسی “بینگو” را صدا زد و در آن دور پیروز شد ، همه ی ي باید تمام تراشه ها را از کارت های‌ خود خارج کنند. شما همیشه باید یک بازی جدید را با یک کارت امتیازی واضح «بـه جز تراشه در فضای آزاد در مرکز» شروع کنید.

 

6- تمام ترکیبات حرف و عدد را برای بازی بعدی مخلوط کنید. برای شروع یک بازی جدید از Bingo ، تماس گیرنده باید تمام ترکیبات حرف-عددی را که در آخرین بازی فراخوانده اند ، درون سطل ، کاسه یا ریسندگی که استفاده میکند مخلوط کند.

 

سایت بازی بینگو + آموزش و استراتژی 50 میلیونی بازی بینگو 100% تضمینی

اعداد در بازی بینگو 

2- اگر نامه و عددی دارید ، روی کارت امتیاز خود یک تراشه قرار دهید. بعد از این که تماس گیرنده ترکیب حرف و عدد را خواند ، کارت امتیازی خود را بررسی کنید تا ببینید آیا نامه و عددی را که انها را صدا کرده اند ، دارید یا نه. اگر چنین کاری کردید ، یک تراشه بر روی آن مربع قرار دهید.

 

بـه عنوان مثال ، اگر تماس گیرنده “G-46” بگوید ، شما در ستون “G” روی کارت امتیاز خود بـه دنبال عدد “46” میگردید. اگر آن را داشته باشید ، می توانید مربع را با تراشه بپوشانید.اگر نامه و عدد تماس گیرنده را انتخاب نکنید ، لازم نیست کاری انجام دهید.

 

3- بازی را ادامه دهید تا این که کسی 5 کارت پشت سر هم در کارت امتیازی خود بدست آورد. از تماس گیرنده بخواهید که ترکیبات مختلف حرف و عدد را صدا کند. بازیکنان باید هر زمان که ترکیبی از حرف و عدد مربوطه فراخوانی میشود ، تراشه ها را روی مربع های‌ کارت امتیازی خود قرار دهند.

 

اگر بازیکن 5 مربع پوشیده در یک ردیف افقی ، عمودی یا مورب بدست آورد ، برنده میشود.محدودیتی در تعداد ترکیبات حرف و عدد تماس گیرنده وجود ندارد. آنها تا زمانی که کسی برنده شود ، ترکیبات جدید را انتخاب می کنند.

 

ورود به سایت معتبر بازی بینگو

همیشه یک بازی جدید را با همه ی ي ترکیب حرف و عدد با هم مخلوط کنید، برای ورود بـه سایت معتبر بازی بینگو کافیست که بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.