5 اصول کلیدی که قبل از شرط بندی باید بدانید!!

نکاتی مهم برای شرط بندی

موفقیت در شرط بندی ها و پیشبینی هاي‌ ورزشی می توان بسیار برای شـما پولساز و اینده بین باشد و علاوه بر سود هاي‌ خوبی کـه می برید باید سایت معتبر را هم انتخاب کنید در ادامه با 5 اصول کلیدی کـه قبل از شرط بندی باید بدانید سایت برترین بت را دنبال کنید. 

 

چگونه در شرط بندی همیشه ببریم؟ 

بـه گزارش برترین بت شرط بندی ورزشی بـه سادگی پیروی از یک راهنما یا قوانین بـه منظور تضمین موفقیت نیست. چیزی کـه برای کسی بـه کار بیاید، شاید بـه درد دیگری نخورد. با ذکر این مساله، همان‌ گونه برخی توصیه ها وجود دارند کـه بـه درد همه ی می‌خورند. ادامه این مطلب را بخوانید تا ۵ اصل اساسی از اصول شرط بندی را بدانید.برای ورود بـه سایت معتبر شرط بندی و پیشبینی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید. 

5 اصول کلیدی که قبل از شرط بندی باید بدانید!!

5 اصول کلیدی که قبل از شرط بندی باید بدانید!!

 

اصول امر باوجود اهمیت بالایی کـه دارند، اکثر اوقات نادیده گرفته می‌شوند. اگر میخواهید در بلندمدت سود کنید، نباید این اشتباهات را مرتکب شوید. شاید این موارد بـه نظر واضح بیایند، ولی اگر بـه ان ها عمل کنید، احتمال تاثیر مثبت ان ها را هم خواهید دید. چه ابتدای کار شرط بندی ورزشی باشید و چه دورانی طولانی دراین حیطه پشت سر گذاشته باشید، این ۵ مورد باید ستون هاي‌ شرط بندی شـما باشند.

 

 

رقابت را بدانید و بهترین بازی را کنید

همیشه وقتی افراد شروع بـه شرط بندی میکنند، هدف خودرا غلبه بر بوک میکر قرار می‌دهند. بوک میکر پول ان ها را می‌گیرد و هدف ان ها گرفتن قسمتی از پول بوک میکر اسـت. با این حال، هر چه بیشتر در مورد شرط بندی و بازارها می‌دانید.

 

می فهمید مساله بیشتر غلبه بر دیگر قماربازان اسـت. البته این بوک میکر اسـت کـه ضرایب را تعیین می‌کند و واریزی شـما را بـه جیب می‌زند و واضح اسـت کـه چرا همه ی می‌خواهند بـه ان حمله کنند.

 

با این حال، متاسفانه دراین رقابت هیچوقت پیروز نخواهید شد. حتی اگر شـما هم بتوانید موفق شوید، خیلی هاي‌ دیگر مقابل بوک میکر مغلوب میشوند و اگر اینچنین نبود، بوک میکری هم وجود نداشت.

 

بعد از ارائه ضرایب اولیه از سوی بوک میکر، این دیگر شرط بندان هستند کـه بـه شکل‌گیری نهایی ان کمک میکنند. همین افراد هستند کـه باید سعی کنید شکستشان دهید و چیزی بـه چنگ آورید.

 

همچنین باید یادتان باشد این رقابت با سایر شرط بندان نسبی اسـت. مهم نیست بتوانید نتیجه مسابقه اي را پیشبینی کنید؛ اگر افرادی غیر از شـما باشند کـه نتیجه بازی را دقیق تر حدس بزنند، ان ها هستند کـه پاداش را بـه جیب میزنند.

هدفتان را در شرط بندی مشخص کنید 

خیلی از شرط بندان تجربه دوره اي را داشته اند کـه یادشان میرود تلاش می‌کنند چه کاری صورت دهند. اگر برای تفنن شرط بندی میکنید، این مورد الزاماً در موردتان صحیح نیست، ولی برای تعداد زیادی از شرط بندان هدف سود بردن مالی از کاری اسـت کـه میکنند.

 

با این‌که هر شرطی کـه می بندید، پتانسیل برد یا باخت بـه خود می‌بیند، محاسبه موفقیت براساس شرط بـه شرط، احمقانه اسـت؛ حتی یک شرط هوشمندانه هم ممکن اسـت بـه خاطر واریانس بـه ضرر منجر شود. بـه این معنا اسـت کـه شرط بندان ورزشی باید بـه یاد داشته باشند شرط بندی ورزشی یک بازی طولانی اسـت و باوجود بالا پایین هاي‌ غیر قابل اجتناب، هدف در بلندمدت این اسـت کـه رو بـه بالا حرکت کنید.

 

گیر افتادن در تله تک شرط ها تنها باعث میشود تصویر بزرگتر از یادتان برود. چه ناراحتی از برد و چه شوق از باخت باشد، قماربازان باید از خود بپرسند تاثیر تصمیماتشان طی مدت یک هفته، یک ماه و یکسال چقدر خواهد بود.

 

شرط بندی نیازمند سخت کوشی، صبر و تعهد اسـت. قرار نیست یک شبه ثروتمند شوید و اگرهم اینچنین شود، روزبعد ان را بـه باد خواهید داد. چه ببرید و چه ببازید، شرط را بـه خاطر انچه هست بـه یاد داشته باشید و بر همین اساس تحلیل کنید، از ان عبور کنید و هدف نهایی را بـه یاد داشته باشید.

 

5 اصول کلیدی که قبل از شرط بندی باید بدانید!!

همیشه برد مهم نیست

همانگونه کـه بالاتر گفتیم، بـه دلیل المان تصادفی دنیای شرط بندی ورزشی همیشه ممکن اسـت با بدشانسی هم وجود شوید. شاید شرط ببندید کـه اگر ۱۰ بار تکرار شود، شـما ۹ بار برنده می‌شوید، ولی همان یک‌بار باخت در واقعیت نصیبتان می‌شود.

 

برای همین اسـت کـه باید بـه یاد داشته باشید قرار نیست همه ی شرط ها را ببرید. مردم فکر می‌کنند افرادی کـه گفته می‌شود پول هنگفتی از شرط بندی بـه جیب میزنند، مهارتی عجیب‌وغریب دارند.

 

ولی این‌که یکی بتواند همیشه بهترین شرایط را پیدا کند ودر همه ی ان ها هم برنده شود، چرند محض اسـت. این قماربازان هم می‌بازند، ولی طبق معمول مقدار ان از بردهایشان کمتر اسـت.

 

با درنظر داشتن این‌که باخت قسمت غیر قابل اجتناب شرط بندی اسـت، باید کنار آمدن با ان را هم بلد باشید. یکی از این تکنیک ها این اسـت کـه شرط را مرور مجدد کنید و تحلیل کنید چرا باخته اید و از خود بپرسید با دانسته هاي‌ فعلی، همان‌ گونه همان گونه شرط می بستید؟ اگر پاسخ مثبت باشد، احتمالا هر آنچه می توانسته اید، کرده‌اید و اگر پاسخ منفی اسـت.

 

احتمالا باید پروسه تصمیم گیری خودرا مجددا بررسی کنید. بهترین قماربازان صرفا بـه خاطر این‌که راه برد را می‌دانند، بهترین نیستند. ان ها بهترین هستند چون می‌دانند چطور اجازه ندهند باخت روی ان ها تاثیر بگذارد.

 

مدیریت احساسات . پدیده های درونی 

از جمله سخت ترین چیزهایی کـه افراد باید بپذیرند، بازرسی کم روی پدیده هاي‌ مختلف اسـت؛ مخصوصا وقتی در مورد چیزی باشد کـه بـه نظرتان همه ی تصمیم ها را خودتان میگیرد.

 

خیلی ها می‌دانند تاثیری روی اتفاقات یک بازی فوتبال ندارند، ولی چه مقدار موقع شرط بندی واقعا آگاهند کنترلی روی نتیجه ندارند؟سوگیری هاي‌ رفتاری می‌تواند تاثیر بالایی در پروسه هاي‌ تصمیم گیری شـما داشته باشد و هر چه زودتر از ان ها آگاه شوید، بهتر اسـت.

 

این چیزی اسـت کـه نه تنها باید بپذیرید، بلکه باید بـه طور پیوسته ان را بـه خود یادآوری کنید. نمیتوانید سوگیری هاي‌ رفتاری را بازرسی کنید، ولی آگاهی از ان ها حتماً میتواند کمکتان کند.

 

اصل پنجم: مراقب پول خود باشید

شرطی ۱۰۰ هزار تومانی و ۱۰۰ میلیون تومانی ممکن اسـت برای افراد مختلف معنای متفاوتی داشته باشند. مهم نیست چقدر زیاد یا کم شرط بندی کنید. افزایش دادن و بـه حالت ایده آل رساندن حساب بانکیتان، موردی اسـت کـه در بلندمدت موفقیتتان را تضمین میکند.

5 اصول کلیدی که قبل از شرط بندی باید بدانید!!

چه ان را جدی بگیرید و چه نه، مدیریت سرمایه، از مهم‌ترین جنبه هاي‌ شرط بندی اسـت. اگر برای تفریح شرط بندی میکنید، فقط باید میزانی را شرط بندی کنید کـه مال خودتان اسـت. اگر برای گذران زندگی شرط بندی می‌کنید.

 

ورود به سایت معتبر شرط بندی

مدیریت سرمایه در عین ارتقای ان و پایین آوردن باخت ها، مواردی اسـت کـه باعث ایجاد تفاوت بین یک دوران شرط بندی موفق و ورشکستگی میشود، برای ورود بـه سایت معتبر شرط بندی و پیشبینی کافیست کـه بر روی لینک سبز رنگ پایین صفحه کلیک فرمایید.