بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

در این جا یک بازی پاس چهارم با تاس سرگرم کننده وجوددارد کـه بـه شـما امکان میدهد کمی پول یا چیزهای خوب دیگر خانواده و دوستان خودرا بـه چانه بزنید! بازی ساده اسـت اما در حالی کـه تاس پرتاب میشود باعث می‌شود همه ی فکر کنند ؛ پول را پرتاب کنند و هیجان شـما را زیاد کنند.

✅✅ آموزش بازی ریم پاسور

این یک بازی عالی برای فصل تعطیلات اسـت زیرا شـما می‌توانید ان رابا سکه هاي‌ شکلات بازی کنید «همان طور کـه در عکسهای نشان داده شده اسـت» و از ان برای پر کردن لحظاتی استفاده کنید کـه مردم مطمئن نیستند دیگر با خودشان چه کار کنند! در این جا نحوه بازی وجوددارد.

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

مراحل1

بازی را تنظیم کنید. تعداد بازیکنان نامحدود اسـت ؛ بنابر این درصورت تمایل تمام خانواده یا گروه دوستان میتوانند در ان شرکت کنند.سه ربع بـه هر بازیکن اختصاص دهید. متناوباً ؛ از هر بازیکن بخواهید سه چهارم خودرا تهیه کند.

درصورت ترجیح ؛ می‌توانید از تراشه هاي‌ پوکر ؛ پول بازی ؛ سکه هاي‌ شکلات ؛ کوپن هاي‌ جسورانه یا وعده هاي‌ روزمره یا هر چیز دیگری کـه مناسب می‌دانید استفاده کنید. با این حال باید مورد برای بردن مطلوب باشد.

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

2-سه تاس پیدا کنید تا رول کنید. تعداد تاس هاي‌ رول شده بـه تعداد سه ماهه برگزار شده بستگی دارد:

هنگامی کـه یک بازیکن یک یا دو چهارم داشته باشد ؛ او یک یا دو تاس می چرخاند ؛ کـه مستقیماً بـه تعداد کوارترهای برگزار شده مربوط میشود.اگر یک بازیکن سه چهارم یا بیشتر داشته باشد ؛ بازیکن هر سه تاس را می چرخاند.

اگر بازیکنی هیچ پولی در مقابلش نماند ؛ او هنوز هم در بازی اسـت ؛ اما تا وقتی کسی یک چهارم از او بگذرد ؛ نمیتواند رول شود .آخرین بازیکنی کـه یک چهارم دارد تاس ها را دور می‌زند و باید یک ؛ 2 یا 3 بچرخد تا بتواند گلدان مرکزی پول یا سایر چیزهای مورد استفاده را بدست آورد.

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

بازی پاس چهارم با تاس

3- هر بازیکن سه تاس می‌زند تا ببیند چه کسی اول می‌رود. شخصی کـه بیشترین تعداد را می چرخاند بازی را شروع می‌کند.

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

4- تاسها را بچرخانید تا مشخص کنید کـه پول یا گنج دیگر شـما بـه کجا میرود. برای هر 4 ؛ یک چهارم را در گلدان وسط قرار دهید.

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

5-بـه ازای هر 5 ؛ یک چهارم را بـه شخص سمت چپ خود منتقل کنید.

بازی پاس چهارم با تاس آموزش تصویری بازی 4 نفره با تاس

6- بـه ازای هر 6 ؛ یک چهارم را بـه شخص سمت راست خود منتقل کنید.

بازی پاس چهارم با تاس

7- برای گلدان وسط رول کنید. هنگامی کـه فقط یک نفر در محله ها مانده اسـت ؛ او باید برای گلدان مرکزی بچرخد.بازیکن برای بردن گلدان باید 1 ؛ 2 یا 3 رول کند. اگر بازیکن 4 شماره بغلتد و فقط یک چهارم دیگر باقی بماند ؛ ان یک چهارم باید بـه گلدان مرکزی برود. دراین حالت ؛ گلدان بـه یک گلدان “حمل” تبدیل می‌شود زیرا هیچکس برنده نمیشود.

🥳🥳 ترفند برد بازی رولت کاملا تضمینی

بازی «یا دور جدید» دوباره شروع میشود ؛ هر شخصی دوباره سه چهارم طول میکشد. شخصی کـه آخرین غلتک زده اسـت بازی جدید رابا همان قوانین شروع میکند تا این کـه کسی برنده شود.اگر بازیکن 4 ؛ 5 یا 6 رول کند ؛ چهارم هاي‌ باقی مانده مانند کل بازی منتقل می‌شود.

منبع: columbia-sportswear.org