بازی 4 پادشاه | آموزش و  ترفندهای بازی کارت 4 پادشاه برای برد

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

ترفند بازی 4 پادشاه یک ترفند کارت مبتدی خوب اسـت و بچه ها میتوانند بـه اسانی از ان تبعیت کنند. تنوع بسیاری وجوددارد و تقریبا همه ی انها درکنار هم نگه داشتن چهار سلطان اسـت در حالی کـه مخاطب شـما را بـه این باور میبرد کـه از هم جدا شده اند. در این جا چند تغییر وجوددارد کـه می‌توانید امتحان کنید و مطمئناً دوستانتان را تحت تأثیر قرار خواهد داد!

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

قسمت 1 راه اندازی ترفند

1- همه ی پادشاهان و سه کارت اضافی از هر نوع دیگر را جدا کنید. سه کارت اضافی می‌توانند هر کارت داخل عرشه باشند.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

2- کارت ها را بیرون بیاورید تا چهار سلطان نشان داده شوند. سه کارت اضافی را پشت سلطان چهارم مخفی نگه دارید.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

3- توضیح این کـه پادشاهان قصد سرقت از یک بانک را دارند. بـه مخاطبان خود بگویید کـه آن ها از پشتبام وارد بانک می‌شوند.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

4- کارت ها را روی هم قرار دهید و آن ها را در قسمت بالای «سقف» عرشه بـه صورت رو بـه پایین قرار دهید. سه کارت برتر لوازم یدکی شـما هستند ؛ اما مخاطبان باور خواهند کرد کـه آن ها پادشاهانی هستند کـه قبلاً نشان داده شده بودند.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

قسمت 2 مخلوط کردن کارت ها

1- نخستین کارت اضافی را از بالای صفحه بردارید. بدون نشان دادن صورت کارت بـه کسی ؛ بگویید کـه این “سلطان” قرار اسـت در طبقه اول باشد. ان را داخل عرشه ؛ جایی نزدیک بـه پایین قرار دهید.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

2- “سلطان” دوم را بـه طبقه دوم بفرستید. کارت اضافی بعدی را از بالای عرشه بردارید و ان را جایی در وسط عرشه قرار دهید.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

3- سومین “سلطان” را بـه طاق پایین ارسال کنید. هیچ کدام از کارتها را خیلی بالای قسمت عرشه قرار ندهید ؛ زیرا پادشاهان واقعی در بالای صفحه قراردارند.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

4- تلنگر سلطان را در بالای عرشه قرار دهید. بـه مخاطبان خود بگویید کـه این سلطان بالای بانک می‌ماند تا مراقب باشد.مخاطبان شـما فکر میکنند کـه این چهارمین سلطان اسـت در حالی کـه در واقع نخستین سلطان اسـت. سه سلطان دیگر مستقیماً زیر ان در عرشه قراردارند.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

5- از شاه عالی بخواهید بگوید پلیس در حال آمدن اسـت ؛ بنابر این همه ی باید بـه اوج بروند. بـه پشتبام میزند. چهار بار روی عرشه ضربه بزنید یا بزنید.

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

6- چهار کارت را از بالای عرشه بردارید و آن ها را بـه مخاطب نشان دهید. همه ی انها باید سلطان باشند.مخاطب شـما فکر میکند شـما همه ی پادشاهان را در عرشه مخلوط کرده‌اید ؛ حتی اگر در واقع سه کارت اضافی رابا هم مخلوط کرده‌اید ؛ بنابر این وقتی همه ی 4 سلطان را در بالای عرشه بـه آن ها نشان دهید ؛ حيرت زده خواهند شد!

نحوه انجام ترفند کارت 4 پادشاه

7- چهار سلطان “نجات یافته” را درکنار عرشه نمایش دهید. از مخاطبان دعوت کنید تا در فضای باقی مانده پادشاهان اضافی کـه تصور میکنند شـما در ان قرار داده اید ؛ جست‌وجو کند.

قسمت 3 سعی در روش جایگزین

1- هنگامی کـه انها را از بین میبرید ؛ دو کارت تصادفی پشت سلطان دوم مخفی کنید. پادشاهان و کارت هاي‌ تصادفی را در بالای عرشه قرار دهید. آن ها باید از بالا بـه پایین بـه این ترتیب باشند: سلطان اول ؛ تصادفی ؛ تصادفی ؛ سلطان دوم ؛ سلطان سوم ؛ سلطان چهارم.

2- کارت برتر «نخستین سلطان» را بـه مخاطب نشان دهید. سپس ؛ ان را بـه پایین عرشه بفرستید.

3- دو کارت بعدی را کـه سلطان نیستند ؛ بـه وسط عرشه ارسال کنید. اینکار را بدون نشان دادن چهره کارت بـه مخاطب انجام دهید. از آنجا کـه اولی را بـه آن ها نشان دادید ؛ احتمالاً قول شـما را قبول کنند کـه دو نفر بعدی نیز سلطان هستند.

بازی 4 پادشاه

4- کارت چهارم «سلطان دوم» را بـه آن ها نشان دهید. مخاطبان باور خواهند کرد کـه این چهارمین و آخرین سلطان اسـت. در حقیقت ؛ شـما هنوز سه سلطان در بالای عرشه و یک سلطان در پایین دارید.

 

5- عرشه را ببرید ؛ نیمه پایینی را روی ان قرار دهید. اینکار سلطان اول را بـه همراه سه سلطان دیگر برمی گرداند.

6- عرشه را بیرون بیاورید و بـه مخاطب نشان دهید کـه پادشاهان در همه ی کارها بـه هم چسبیده اند. چهار سلطان باید همه ی در وسط عرشه کنار هم باشند.

 

منبع: columbia-sportswear.org