مجله شرطبندی کلمبیا تقدیم میکند

آموزش بازی ورق اسپید Speed (سرعت) بهترین سایت شرط بندی پتسور

آموزش بازی ورق اسپید Speed 

دراین پست آموزش بازی ورق اسپید را مرور می‌کنیم. بازی پاسور سرعت یا «اسپید» یکی از رایجترین بازی هاي‌ ورق می باشد. این بازی الان به صورت آنلاین ودر سایت هاي‌ کازینویی هم ارائه می شود و کاربران می توانند با پول واقعی در بازی اسپید شرکت داشته باشند. یادگیری بازی پاسور اسپید بسیار ساده است و افراد می توانند در مدت زمان کوتاهی این بازی را یاد بگیرند.

 

درباره بازی پاسور Speed

آموزش بازی ورق اسپید Speed «سرعت»

بازی هاي‌ ورق یا پاسور جزو محبوب ترین بازی هاي‌ کارتی در جهان می باشند. این بازی ها در دسته بازی هاي‌ فکری و استراتژیک قرار میگیرند، پاسور بازی در کشور ما هم بسیار رایج می باشد و بازی ها ایرانی زیادی هم اختراع شده اند. در حال حاضر بیشتر از 52 کارت بازی ورق، بازی هاي‌ مختلف ابداع شده اسـت کـه یکی از محبوب ترین انها بازی ورق speed می‌باشد.

 

نحوه بازی پاسور اسپید یا سرعت

بازی اسپید «speed» یا سرعت با 2 بازیکن انجام می گیرد و 2 بازیکن برای انجام بازی، روبروی یک دیگر می نشینند. برای انجام بازی اسپید، شـما بـه یک دسته 52تایی کارت استاندارد معمولی نیاز دارید. هر بازیکن باید دراین بازی 20 کارت داشته باشد. این 20 کارت به‌صورت دو دسته‌اي باید در مقابل بازیکن قرار بگیرند. دریک دسته 5 کارت ودر دسته دیگر 15 کارت. کـه در نهایت 20 کارت میشود.

 

نحوه پخش کردن کارت‌ ها در بازی speed

دیلر ابتدا یک کارت برای بازیکن مقابلش سپس یک کارت برای خودش و سپس یک کارت برای بازیکن مقابلش و …. قرار میدهد. زمانی کـه 5 کارت خودش و 5 کارت بازیکن دیگر را به‌صورت رو بـه پایین بر روی یک دیگر به عنوان دسته اول قرار داد. شروع میکند بـه همین ترتیب بـه پخش کردن کارت‌هاي‌ دیگر و ساختن دسته دوم 15تایی خودش و بازیکن حریفش.

 

دقت کنید کـه:

هردو دسته کارت هر بازیکن همگی رو بـه پایین قراردارند ودر ادامه همان طور کـه دربخش نحوه بازی، توضیح داده خواهد شد، بازیکنان کارت‌هاي‌ خودرا می بینند. پس از دادن 20 کارت بـه هر بازیکن، یعنی زمانی کـه 40 کارت پخش شده اسـت، از 52 کارت، 12 کارت باقی میماند. این 12 کارت باید بین دو بازیکن قرار بگیرند. دیلر این کارت‌ها را به‌صورت رو بـه پایین دریک ردیف 4 دسته‌اي در وسط میز می گذارد.

آموزش بازی ورق اسپید Speed «سرعت»

از سمت چپ، در دسته اول، 5 کارت، در دسته دوم از سمت چپ یک کارت، در دسته سوم از سمت چپ یک کارت ودر دسته چهارم و چپ‌ترین نیز 5 کارت قرار می گیرد. بـه دسته کارت‌هاي‌ 5تایی وسط میز، کارت‌هاي‌ خارجی وسط میگوییم. بـه دسته کارت‌هاي‌ تکی وسط میز، کارت‌هاي‌ داخلی وسط میگوییم. کارت‌هاي‌ خارجی وسط رو بـه پایین هستند، تا زمانی کـه یک بازیکن از ان‌ها کارت بردارد و بـه کارت‌هاي‌ داخلی وسط میز اضافه کنند.

 

توجه داشته باشید کـه:

کارت‌هاي‌ داخلی وسط میز از اول بازی رو بـه بالا میشوند.

 

هدف بازی کارتی سرعت

هدف بازی این اسـت کـه بازیکن تمام کارت‌هایي را کـه بـه او داده شده اسـت، را تمام کند. کارت‌ها را بازیکنان باید بدین صورت دور بریزند کـه هر کارتی کـه در وسط قرار دارد را نگاه کنند، سپس کارت‌هاي‌ خودرا ببینند، و یک کارت با یک رتبه بالاتر یا یک رتبه پایینتر را بر روی ان کارت قرار دهند.

 

برای مثال:

اگر کارت عدد 5 بود، میتوانند یا از 4 استفاده کنند یا از 6. کارت آس هم بالاتر از شاه اسـت و هم پایینتر از 2. و همین آس اسـت کـه زنجیره‌ي کارت‌ها را بـه یک دیگر وصل می نماید.

 

نحوه شروع بازی کارتی اسپید

هر بازیکن، دسته 5تایی کارت‌هاي‌ خودرا برمی‌دارد تا بتواند با ان بازی را شروع کند. بازیکنان کارت‌هاي‌ خودرا باید از بازیکن دیگر پنهان نگه دارند و کارت‌هاي‌ یک دیگر را نبینند. همانگونه کـه گفته شد در وسط میز یک ردیف با 4 دسته کارت قرار داده شده بود. کـه دو دسته از این 4 دسته، یک کارت داشتند. حال هر کدام از بازیکنان باید یکی از این کارت‌ها را رو بـه بالا کنند و بازی را شروع کنند.

آموزش بازی ورق اسپید Speed «سرعت»

سپس بازیکنان با قرار دادن یک کارت با عدد بالاتر یا یک کارت با عدد پایینتر بر روی کارت‌هاي‌ وسط میز کـه رو بـه بالا هستند، بازی را پیش میبرند. بازیکنان می توانند بر روی هردو دسته کارت، کارت بازی کنند. بازیکنان کارت‌ها را بـه سرعت می گذراند و منتظر بازیکن دیگر نمی مانند. یعنی لازم نیست نوبتی بازی کنند.

 

چگونه اسپید speed بازی کنیم؟

هر بازیکن میتواند بـه محضی کـه کارتی را واجد شرایط قرار دادن در وسط میز دید، اینکار را انجام دهد. اگر بازیکن کارتی برای قرار دادن در وسط میز نداشت، یک کارت از دسته کارت دیگر خود «یعنی دسته کارت 15تایی» برمی‌دارد. سپس اگر بازهم نتوانست بازی کند، یک کارت دیگر برمی‌دارد. اینکار را تا زمانی انجام میدهد کـه دوباره کارت‌هاي‌ درون دستش بـه 5 کارت برسند.

آموزش بازی ورق اسپید

اگر بعد از رسیدن تعداد کارت‌هاي‌ درون دستش بـه 5 کارت، بازهم بازیکن قادر بـه بازی نبود، و بازیکن دیگر نیز در همین شرایط بودو کارتی برای بازی نداشت، هر بازیکن یک کارت از یک دسته رو بـه پایین روی میز خود، برمی‌دارد و به‌صورت رو بـه بالا بر روی دسته کارت‌هاي‌ بازی شده میگذارد و دوباره بازی را انجام می دهد. اگر بازهم قادر بـه انجام نبودند، یک کارت دیگر برمی‌دارند و الی…

 

نکته قابل توجه:

زمانی کـه یک بازیکن آخرین کارت خودرا بازی کند و بازیکن دیگر هنوز کارت درون دستش داشته باشد، بازیکنی کـه کارت‌هایش را تمام کرده اسـت، برنده بازی خواهد بود.

 

قوانین بازی پاسور سرعت Speed

یک بازیکن نمیتواند بیشتر از 5 کارت را دریک لحظه در دستان خود داشته باشد. دریک زمان نمیشود بیش از یک کارت بازی کرد. اگر هردو بازیکن در روند بازی، کارتی برای بازی کردن نداشتند، هر کدام میتوانند یک کارت از دسته کارت‌هاي‌ 5 تایی وسط میز بردارند و بر روی دسته کارت‌هاي‌ بازی شده قرار دهند.

آموزش بازی ورق اسپید Speed «سرعت»

اگر کارت‌هاي‌ خارجی وسط بـه پایان برسند و هیچ کدام از بازیکنان قادر بـه ادامه بازی نباشند ودر اصطلاح بازی گیر کرده باشد، کارت‌هاي‌ داخلی وسط را دیلر برمی‌دارد و بُر میزند. کارت‌ها را دیلر بـه 2 دسته‌ي رو بـه پایین تقسیم می کند. این 2 دسته کارت، بـه 2 دسته کارت خارجی وسط جدید تبدیل میشوند. سپس هر بازیکن یک کارت از یکی از این دسته‌ها برمی‌دارد و یک دسته کارت داخلی وسط جدید را می‌سازد. سپس بازی ادامه پیدا می کند.

 

بـه این نکته دقت داشته باشید کـه:

تا زمانی کـه یک بازیکن کارت برای بازی داشته باشد، بازیکن دیگر اجازه ندارد از دسته کارت‌هاي‌ رو بـه پایین وسط میز «کارت‌هاي‌ خارجی وسط»؛ کارت بـه بازی اضافه کند.

 

سایت انواع بازی های ورق آنلاین

برای ورود بـه سایت انواع بازی هاي‌ ورق آنلاین می‌توانید بر روی لینک ورود بـه سایت کـه در پایین صفحه قرار داده ایم کلیک کنید. در سایت ما میتوانید در محبوب ترین بازی هاي‌ پاسور شرکت داشته باشید و شانس خودرا برای برد امتجان کنید. درصورت برد شـما میتوانید برنده جوایز نقدی بسیار خوبی باشید بنابر این اگر مهارت هاي‌ بالایی دارید این فرصت عالی را از دست ندهید.

 

منبع: columbia-sportswear.org